Białkowska Clinic

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (określany w dalszej części jako „Sklep”) prowadzi sprzedaż VOUCHERÓW na zabiegi kosmetyczne za pośrednictwem Internetu, w oparciu o niniejszy Regulamin (określany dalej jako „Regulamin”).
 2. Właścicielem Sklepu BIAŁKOWSKA CLINIC jest Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Mateusz Białkowski, ul. Chopina 3/26, 85-092 Bydgoszcz, NIP 9671473115 – zwany dalej „Sprzedającym”.
 3. Kupującym jest każda osoba korzystająca z oferty sklepu internetowego www.bialkowskaclinic.pl/sklep
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Oferta

 1. Sklep prowadzi sprzedaż elektroniczną VOUCHERÓW na zabiegi kosmetyczne zgodnie z prezentowaną ofertą i zawiera transakcje na mocy obowiązującego prawa dotyczącego sprzedaży w sieci Internet – Ustawa z dn. 18.07.2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204, z zm.).
 2. Do korzystania z oferty sklepu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Cena podana przy danym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżących modyfikacji cennika.

Zamówienia i płatności

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie zamówienia przez Kupującego i otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty na wskazany rachunek bankowy podczas składania zamówienia.
 3. Zamówienia realizujemy jedynie przy 100% płatności z góry.
 4. Dokumentem potwierdzającym zrealizowaną umowę sprzedaży jest paragon. 
 5. Paragon należy odebrać osobiście w siedzibie firmy (BIAŁKOWSKA CLINIC, ul. Chopina 3/26, 85-092 Bydgoszcz) lub w przypadku chęci otrzymania go drogą mailową należy wskazać to w „Życzeniach Specjalnych“ podczas składania zamówienia.
 6. Zamówienie można złożyć dla siebie (VOUCHER PROMOCYJNY) lub dla innej osoby (VOUCHER PREZENTOWY).

Wysyłka i odbiór towaru

 1. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta elektronicznie, na wskazany podczas zakupów adres mailowy lub jest on udostępniony do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy – BIAŁKOWSKA CLINIC ul. Chopina 3/26, 85-092 Bydgoszcz. Podczas składania zamówienia należy wskazać formę realizacji zamówienia w „Życzeniach Specjalnych“.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi – do 7 dni roboczych (jednak najczęściej wynosi do 3 dni roboczych).
 3. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na mocy ustawy z dnia 05 lipca 2002r. „O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub podlegających na dostępie warunkowym” (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068, z późniejszymi zmianami) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy kupna – sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeśli Klient złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni od otrzymania Vouchera, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Oświadczenie należy złożyć osobiście w siedzibie firmy wraz ze zwracanym towarem.
 3. Klient zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia kopii faktury korygującej pod adres siedziby lub może wysłać ją drogą pocztową na adres siedziby (BIAŁKOWSKA CLINIC, ul. Chopina 3/26, 85-092 Bydgoszcz).
 4. Po otrzymaniu zwrotu towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w wyznaczonym terminie) oraz kopii faktury korygującej – Sprzedający dokona zwrotu kwoty równej cenie zakupionego VOUCHERA na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy.

Reklamacje zakupionych voucherów

 1. W razie stwierdzenia przez Kupującego niezgodności produktu z oczekiwaniami, Kupujący zobowiązany jest do przesłania pisma określającego powód reklamacji.
 2. Należy je złożyć osobiście lub pocztowo na adres siedziby firmy (BIAŁKOWSKA CLINIC, ul. Chopina 3/26, 85-092 Bydgoszcz).
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych.

Realizacja Voucherów 

 1. VOUCHER PREZENTOWY – ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie terminu ważności jego niewykorzystana wartość przepada.
 2. VOCHER STANDARDOWY – ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie terminu ważności jego niewykorzystana wartość przepada.
 3. VOUCHER „PROMOCJA MIESIĄCA“ – ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 5. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych zabiegów.
 6. Osoba, która otrzyma Voucher zobowiązana jest do odpowiednio wcześniejszej rezerwacji terminu, w celu wykorzystania Vouchera.
 7. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z usługi.
 8. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera. 
 9. Niewykorzystane środki z Vouchera można uzyskać w formie Vouchera Kwotowego ważnego tyle ile był ważny pierwotnie zakupiony Voucher.
 10. Klinika ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy: upłynął termin jego ważności, uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie zapisanych na nim danych, nie dokonano wcześniejszej rezerwacji na zabieg.
 11. Osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać przewyższa kwotę wartości Vouchera.
 12. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po przekazaniu go Nabywcy.
 13. Voucher można przekazać do wykorzystania innej osobie jedynie na podstawie oświadczenia pisemnego dostarczonego osobiście do Kliniki wraz z zakupionym Voucherem.

Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie Umowy o Ochronie Danych Osobowych, dane Klientów mogą być wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz działań promocyjno-reklamowych Kliniki. Nie są one zaś udostępniane innym podmiotom.